Hướng dẫn cài đặt

Có 2 cách để cài gói phần mềm này, tùy theo bạn đang sử dụng hệ điều hành nào và mức độ hiểu biết về máy tính đến đâu thì cài phần mềm theo hướng dẫn bên dưới.