PHẦN MỀM SẢN XUẤT CỬA

Theo dõi Page: Nghiệp cửa để những thông tin mới nhất

Chỉ cần 30 phút bạn có thể giải quyết cả tá công trình, không phải sử dụng nhiều người và mất nhiều thời gian vào AutoCad để thiết kế, Office Excel để tính toán cộng trừ các kích thước phù hợp, cân não để tính lợi nhuận... tất cả các công việc đó một người có thể làm được: từ nguyên vật liệu thanh nhôm, kính,gioăng, phụ kiên, ke, vít ... cho từng sản phẩm, cả công trình một cách nhanh nhất.

❤️ Đợt nâng cấp lớn cho anh em đang dùng phần mềm của www.dichvucua.com

———

- Tối ưu hóa các lựa chọn

- Fix lựa chọn cánh (cửa VP 4400 2 cánh)

- Fix lựa chọn cánh cửa trượt XingFa

- Bổ xung cửa trượt ray trên dưới

- Bổ xung cửa 2 cánh lật khuôn

- Thay đổi tiêu chuẩn 4 cánh mở quay và xếp trượt nhiều cánh

- … và nhiều thay đổi khác

———

Các đơn vị nhận tin nhắn sẽ được nâng cấp miễn phí và được lựa chọn 1 trong các gói phần mềm bên dưới để sử dụng: (Chúng tôi sẽ cung cấp danh sách đính kèm sau)


BẢNG GIÁ CÁC GÓI PHẦN MỀM SX CỬA NHÔM:

Gói - MIỄN PHÍ Chi tiết: xem tại đây

1: Gói BS1 Xingfa+Việt Pháp+KENWIN+Sparlee : 5.000.000đ

Chi tiết liên hệ: 0905598648 - 0912681829

2: Gói BS2 Xingfa+Việt Pháp+PMA+Sparlee : 5.000.000đ

Chi tiết liên hệ: 0905598648 - 0912681829

3: Gói BS3 Xingfa+Việt Pháp+YANGLI+Sparlee : 5.000.000đ

Chi tiết liên hệ: 0905598648 - 0912681829

4: Gói BS4 Xingfa+Việt Pháp+ZHONGKAI +Sparlee - 5.000.000đ

Chi tiết liên hệ: 0905598648 – 0912681829

5: Gói BS5 Xingfa+Việt Pháp+JMA+Sparlee : 5.000.000đ

Chi tiết liên hệ: 0905598648 - 0912681829

6: Gói Việt Pháp+YANGLI+JMA+PMA : 3.000.000đ

Chi tiết liên hệ: 0905598648 - 0912681829


Lưu ý: nâng cấp sẽ mất dữ liệu đang sử dụng, đơn vị nào cần giữ lại dữ liệu cũ trả phí 500k/máy

Tel: 02439995363

TÍNH NĂNG PHẦN MỀM

Tổng hợp thanh nhôm

Bạn cần biết chi phí nguyên vật liệu cho công trình, dữ liệu này giúp bạn làm việc đó.

Tổng hợp kính

Với dữ liệu này bạn không cần phải chờ sản xuất xong hoặc thiết kế trên AutoCad cũng có thể đặt được kính, giúp bạn giảm thời gian sản xuất ngắn nhất.

Tổng hợp phụ kiện

Bạn chưa quen với mã tên gọi phụ kiện đồng bộ, kế toán của bạn chỉ cần gửi bảng tổng hợp phụ kiện cho nhà cung cấp.

Bản vẽ mô phỏng
Báo giá khách hàng

Xuất ra bảng báo cho từng sản phẩm hoặc cả công trình một chách nhanh nhất

Báo giá chi tiết

Báo giá chi tiết, cho từng sản phẩm hoặc cả công trình một chách nhanh nhất. Giúp bạn biết được các khoản chi phí vật tư cần đầu cho công trình từ đó sẽ có bản báo giá khách hàng cạnh tranh nhất.

Bản vẽ sản xuất

Không cần nhiều kinh nghiệm công nhân của bạn cũng có thể cắt mà không phải lo đến kích thước sai hỏng.

Tối ưu kích thước cắt phù hợp với thanh Profile